De advocatuur als onderneming

Een nieuw boek komt uit!

Op 8 nov. 2018 komt bij Boom Juridisch het boek 'De advocatuur als onderneming; Een gids voor de succesvolle en winstgevende exploitatie van een advocatenkantoor' uit. Een boek waar Marjan en Eva een bijdrage aan mochten leven door het schrijven van het hoofdstuk 'ICT en Digitalisering'. 

Wat kan je verwachten van dit boek?

De advocatuur moet op veel fronten professionaliseren en moderniseren. Een duidelijke en een realistische strategie is een allereerste vereiste. De eisen van deze en de komende tijd verlangen dat een advocatenkantoor, onafhankelijk van de omvang, als een professionele en moderne onderneming wordt gedreven, wil het toekomstbestendig zijn.
Om als advocatenkantoor toekomstbestendig te zijn is het cruciaal om de bedrijfsvoering te professionaliseren. Denk daarbij aan zaken zoals de dagelijkse leiding, ICT, automatisering van processen, legal project management, strategie met betrekking tot pricing, marketing en business development, compliance-eisen die steeds belangrijker worden en last but zeker not least, personeelsbeleid; doorgaans zaken waar advocaten wel een mening over hebben, maar niet altijd verstand van.

Wil een kantoor in een zwaar concurrerende en veranderende markt structureel boven het maaiveld uitsteken, dan moeten deze zaken modern en goed geregeld zijn. In dit boek worden stapsgewijs de verschillende aspecten doorlopen die kunnen leiden tot een deugdelijke - aan de huidige tijd aangepaste - strategie en daarop gebaseerde exploitatie van het kantoor. Het boek geeft een handleiding hoe een praktijk op te bouwen, deze te onderhouden en winstgevend te exploiteren.

Wie schreven er allemaal mee aan dit boek?

Naast Marjan en Eva schreven de volgende auteurs mee aan dit boek:

  • Martine Brouwer - 't Hart 
  • Anne-Marie Brueren
  • Cindy de la Fuente
  • Willem Hengeveld
  • Hans Schuurman
  • Beatrijs van Selm
  • Scipio van der Stoel
  • Edwin Weller


Waar is het te krijgen? 

Het boek is te bestellen via deze link.

Wat is er over geschreven?

Advocatenblad 2018 - 8