De Haan Advocaten & Notarissen BV over de samenwerking met L-IME

System.FormatException: String "2165" is not a valid udi.
  at Umbraco.Core.Udi.ParseInternal(String s, Boolean tryParse, Boolean knownTypes, Udi& udi)
  at Umbraco.Core.Udi.Parse(String s)
  at System.Linq.Enumerable.WhereSelectArrayIterator`2.MoveNext()
  at System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
  at System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable`1 source)
  at Umbraco.Core.Models.PublishedContent.PublishedPropertyType.ConvertSourceToInter(IPublishedElement owner, Object source, Boolean preview)
  at System.Lazy`1.CreateValue()
  at System.Lazy`1.LazyInitValue()
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Models.DetachedPublishedProperty.<.ctor>b__7_1()
  at System.Lazy`1.CreateValue()
  at System.Lazy`1.LazyInitValue()
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Models.DetachedPublishedProperty.GetValue(String culture, String segment)
  at Umbraco.Web.PublishedPropertyExtension.Value[T](IPublishedProperty property, String culture, String segment, Fallback fallback, T defaultValue)
  at Umbraco.Web.PublishedElementExtensions.Value[T](IPublishedElement content, String alias, String culture, String segment, Fallback fallback, T defaultValue)
  at Lime.Core.Models.RoundImagePicker.get_RoundImage()
  at ASP._Page_Views_Partials_DTGE_grid_roundImagePicker_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\DTGE\grid_roundImagePicker.cshtml:line 4
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Web.Extensions.HtmlHelperExtensions.RenderDocTypeGridEditorItem(HtmlHelper helper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at ASP._Page_app_plugins_doctypegrideditor_render_DocTypeGridEditor_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\app_plugins\doctypegrideditor\render\DocTypeGridEditor.cshtml:line 28
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
  at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
  at Umbraco.Web.Mvc.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
  at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at ASP._Page_Views_Partials_grid_editors_Base_cshtml.Execute() in C:\home\site\wwwroot\Views\Partials\grid\editors\Base.cshtml:line 20

De Haan Advocaten & Notarissen is gevestigd in Groningen, Leeuwarden, Assen, Zwolle, Almere en Schiphol-Rijk. Met 90 advocaten, (kandidaat)-notarissen en juristen hebben zij alle specialisaties in huis om hun cliënten zowel zakelijk als privé terzijde te staan.

Willeke Castenmiller, Facilitair Manager bij De Haan Advocaten & Notarissen, vertelt: 'Ons kantoor is ondernemend en innovatief, hetgeen ook inhoudt dat wij ook in de IT de beste keuzes en stappen maken, om onze specialisten op de juiste wijze te ondersteunen.

Zo zijn wij ook in contact gekomen met L-IME. Ons kantoor zocht een mogelijkheid om direct vanuit ons document management systeem bestanden te uploaden naar de Rechtspraak in verband met KEI.

De dames van L-IME hebben advies gegevens op welke wijze én welk aansluitpunt het beste bij ons kantoor zou passen. Daarna hebben zij op professionele wijze onze advocaten geïnformeerd over de ontwikkelingen binnen KEI en het werken met een aansluitpunt.

Goed voorbereid op de digitalisering binnen de advocatuur

 

Willeke vult aan: 'Niet alleen was hun kennis en kunde over de advocatuur én de Rechtspraak een pluspunt, maar ook hun enthousiaste presentatie gaf de advocaten het gevoel dat wij als kantoor goed voorbereid zijn op de digitalisering binnen de advocatuur en in het bijzonder voor KEI.

 

Het is jammer dat KEI nu uitgesteld is en het nog onzeker is hoe de Rechtspraak nog verder gaat. Zodra dat duidelijk is zullen wij L-IME opnieuw inhuren voor een presentatie over deze ontwikkelingen.'

 

Bent u benieuwd wat digitaal procederen onder KEI voor u in de praktijk betekent of heeft u interesse in de 'KEI als Kans' cursus? Neem dan eens een kijkje op onze 'KEI als Kans' pagina.